Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Thông tư 32/2011-TTBTC ngày 14/03/2011:

+ Hoá đơn điện tử (HDDT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

+ HDDT có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người bán hoặc người mua.

+ HDDT là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn (Hóa đơn tự in; Hóa đơn đặt in; Hóa đơn điện tử). Thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HDDT được tạo lập & lưu trữ trên thiết bị điện tử.

Tính pháp lý và phương thức truyền nhận HĐĐT.

Tính pháp lý:

Hóa đơn điện tử được phát hành có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy, được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

Các cơ sở pháp lý:

+Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn:

1.    Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy)

2.    Hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy)

3.    Hóa đơn điện tử

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

+ Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phương thức truyền nhận:

Khi triển khai hóa đơn điện tử, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sẽ không trả hóa đơn giấy cho quý khách hàng như trước đây.

Đường link để nhận hóa đơn điện tử sẽ được hệ thống tự động gửi đến Quý khách hàng qua email Quý khách hàng đã đăng ký.

Ngoài ra, Quý khách hàng có thể chủ động truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử của Công ty để tra cứu và nhận hóa đơn (Link portal truy cập, Username và mật khẩu sẽ được gửi qua địa chỉ email Quý khách hàng đã đăng ký).