Liên Hệ

LIÊN HỆ

Phòng Kế Toán - IT

Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

[T] (028) 541.55555 - Ext: 108222/108114

[E] hddt@vinamilk.com.vn

[A] Số 10, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM